Regulamin sklepu internetowego

 

Regulamin sklepu internetowego www.hravio.sk

ustanawiające zasady handlu między operatora / sprzedawcy i klienta / kupującego ("Warunki")

1-szy Operatorzy (sprzedawców) w e-sklep Hravio.sk firmy: Martin Švancár - Hravio Horná Štubňa 382  038 46 Horná Štubňa SK  IČO:. 44932189, DIČ: 1021912562

2-gi Klient (kupujący) w sklepie internetowym oznacza osobę fizyczną lub prawną, która wysyła elektroniczny formularz zamówienia z towarami (produkt / s lub usługa / imadła).

3-cia Przy zamawianiu osobę fizyczną - nie przedsiębiorca, proszę podać swoje imię i nazwisko, adres, w którym towary mają zostać dostarczone, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli kupujesz jako osoba prawna (spółka lub firma) w celu również podać nazwę firmy, numer rejestracji VAT / VAT numer i adres rozliczeniowy, jeżeli różni się od adresu dostawy.

 

 

3.1 Rabat program.Kazdy zarejestrowani nabywcy kupujący w naszym sklepie internetowym, towar riadne przejąć i utrzymać go, jego pierwsze zamówienie przekracza warunki określone kwota na minimalnym zużyciu jednej sekcji 20 EUR i idzie do "instalacji", to ma na koncie presunuté w korzystniejszej poziom cen, który ustawił rabat w wysokości 1-5%, w zależności od kwoty zrealizowane ostatni zakup.

Program Rabat Tabela:


      Płatność                        Rabat   

     20.00 do 99.99 EUR        1%
     100,00 do 299,99 EUR    2%
     300,00 do 599,99 EUR    3%
     600,00 do 999,99 EUR    4%
     więcej niż 1000,00 EUR  5%


4-ty Przyjęcie zamówienia towarów przez operatora, a tym samym do zawarcia umowy sprzedaży następuje po potwierdzeniu poprawnych i całkowicie wypełnione zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) przez Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów zamawianych (tzn. operator nie gwarantuje cenę towary, które są wymienione na stronie internetowej operatora w momencie rezerwacji, gdyż zależy to od zmian cen dostaw towarów).Jeśli ilość zamówionych towarów Klient przekracza 100 euro, klient może zostać wezwany do zapłaty pełnej ceny zakupu z góry przelewem na konto operatora. Po przesłaniu zamówienia na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, a później, dodatkowe informacje na temat statusu zamówienia (np. zamówienie zostało przetworzone, towary zostały wysłane, produkt jest obecnie niedostępny i tak dalej.). Zamówienie może kierować zarejestrowanym klientem, aby sprawdzić w trybie on-line na stronie internetowej poprzez podpisanie sklepu internetowego.

5-szy Miejscem wykonania umowy sprzedaży oznacza siedzenie (zamieszkania) lub przez klienta miejsce prowadzenia działalności w formie elektronicznej z zamówieniem. Towary będą dostarczane przez operatora za usługi stron trzecich (przewoźnik umowny, kurier) lub operator dostarcza towary własnymi środkami lub na mocy porozumienia z klientem towar będzie gotowy do przekazania do operatora. Dostawa towarów jest dokonywane poprzez dostarczenie lub przekazanie towaru do Klienta za przewoźnikiem umowy przewozu. Tytuł prawny do towarów przechodzi na klienta, gdy towary podlegające płatności w ramach kwoty wymiany określonych w zamówieniu w całości. Do chwili przekazania praw własności od operatora do klienta, klient ma wszystkie obowiązki i rzeczy kustoszem jest wymagane produkty i usługi na własny koszt i przechowywać bezpiecznie oznakować je tak, aby w każdej chwili zidentyfikować jako towary operatora.

6.Operator dostarczenia towaru do Klienta jak najszybciej po otrzymaniu elektronicznego formularza zamówienia z terminów dostaw określonych na stronie internetowej operatora. Klient potwierdza, że ​​wskazane terminy dostawy (czas dostawy) są jedynie orientacyjne. Klient wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy w przypadku zamówienia na produkcję towarów lub innych okoliczności wymagających. Jeżeli operator nie jest w stanie dostarczyć towary nakazali uzgodnionego terminu, powiadamia o tej sytuacji jak najszybciej, i powiadamia o jego klient oczekuje dostawy zamówionych towarów lub proponuje się wymiennie. Jeżeli towary zamówienia klientów o nietypowych rozmiarach lub produktów cięższych niż 30 kg, operator zgodził płatności i dostawy z klientem indywidualnie.

7-sze Jeśli towary są dostarczane do przewoźnika umownego, operator daje nabywcy prawo do świadczenia przewoźnika umownego niezbędnych danych osobowych do celów dostawy (imię / nazwa firmy, adres, numer telefonu).

8-sza Towary nabywcy otrzymają potwierdzenie otrzymania towaru, który jest również dowód zakupu towarów do zapłaty za pobraniem. Dowód przejęcia towarów jest również zamówienie towarów w formie pisemnej. Faktura z ilościowego ceny zakupu i VAT klient otrzymuje wiadomość e-mail w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

9-ga Jeśli klient nie płaci i nie bierze towar z sytuacji uszkodzenia towaru przy odbiorze (przesyłka zwracana jako nedoručná nie z winy operatora, na przykład. Odbiorca, jeżeli przewoźnik został znaleziony, powiadamia o dostawy, transport klienta przypadkowo lub celowo zakłada, i tak dalej.) Operator może dochodzić odszkodowania za szkody spowodowane przez naruszenia, objętym karą. Kara umowna w tym przypadku należy ustawić minimalną kwotę wysyłki zapłacone, a maksymalnie 50% łącznej ceny zamówienia. Klient, który przyjmuje zamówienia zostanie wysłany e-mail z prośbą o informacje na temat tego, co zrobić z zamówieniem. Odpowiedzią na to wyzwanie, klient do 7 dni od daty wysłania wiadomości. Jeżeli kupujący żąda ponownego wysłania więc wrócił opiekuna operatora przesyłki do ceny całkowitej partii sekund opłata manipulacyjna i wysyłki, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ponowne przesłanie tego maila może być zwrócony tylko przy płatności z góry. Jeśli klient wywołać operator nie odpowie w określonym terminie, zamówienie zostanie anulowane przez operatora.

10-ga Klient jako osoba prywatna (Non-Business) jest zgodnie z prawem możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru. W tym przypadku, Klient kontaktuje operatora i złożyć pisemne oświadczenie (bez elektronicznych środków komunikacji) odstąpienia podając numer zamówienia, datę zakupu i numer konta lub dokładny adres za sprawy finansowe. Zakupione towary w oryginalnym stanie, jak w przy (w tym dokumentacji, akcesoria, itp). Wysłane do klienta na własny koszt, wraz z paragonem sprzedaży z powrotem do sterownika (zamiast wysyłkowej). Prawo odstąpienia od umowy nie sponsoruje, jeżeli towary są nabywane i podjęte osobiście przez operatora.Operator zobowiązany jest do zwrotu Klientowi ceny zapłaconej za towar w ciągu 15 dni kalendarzowych od otrzymania zwróconych towarów w taki sam sposób, który był używany do płatności za towary, o ile żądania klientów inaczej. Jeżeli zwracany towar jest uszkodzony, używany, zniszczony lub niekompletny, operator może powrócić do Klienta cena nabycia pomniejszona o kwotę uszkodzenia lub pogorszenia stanu towaru na kwotę min. 1% całkowitej ceny towarów (zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 457 kodeksu cywilnego).

11. Klient może odstąpić od umowy, która jest przedmiotem usługi, jeśli usługa jest uruchomiona na spotkanie zgody klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży może również cofnąć sprzedaż towarów dokonanych do specyficznych wymagań klienta, w szczególności w odniesieniu do towarów przeznaczonych dla jednego klienta, towary, które biorąc pod uwagę jego funkcje nie mogą zostać zwrócone (np. ze względów zdrowotnych) lub towarów łatwo psujących się.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Cena obowiązuje to, co jest podane w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymania zamówienia. Cena nie doradztwo, transport lub wszelkich innych wydatków jest, chyba że w opisie produktu. Cena towaru jest określona przez aktualnego cennika. Promocja (polecenie) ceny towarów są wyraźnie oznaczone symbolami (np.. "Action" lub "Sprzedaż"). Ważność preferencyjnych cenach trwa do wyczerpania zapasów lub w okresie określonym w preferencyjnej cenie.

13. Jeśli klient jest obecnie lub mieszkają za granicą, operator zgodził płatności i dostawy klienta indywidualnie. Kiedy dostawa zamówienia klientów w Polsce płaci cenę towarów i usług w kuriera słyszeć EUR według aktualnego kursu Narodowego Banku Słowacji (www.nbs.sk).

14-ci Warunki gwarancji są regulowane przepisami roszczenia.

15-sza Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru spowodowane serwerze procesów (mail, kurier) lub dając zły klienta adres. Klient musi dokładnie sprawdzić towar dla jego przejęcia kuriera i jego podpis, aby potwierdzić odbiór towarów potwierdzenia odbioru towarów. Jeśli pozycja jest wyraźnie uszkodzony lub zniszczony, że klient nie jest zobowiązany do niezwłocznie skontaktować się z operatorem dużo. Roszczenie o braku dostawy w wyniku uszkodzenia towaru kurier lub dostawca musi być zawinione w takich przypadkach bezpośrednio do przewoźnika. Zaktualizuj uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych przez transport towarów, założenie potwierdzić zgodność oficerów klientów, operatorzy nie zostanie uznana za zgodną z prawem i wdrożenie takiego roszczenia nie zostaną dostarczone przez Klienta.

16-ty Wszystkie zlecenia otrzymane wyroby elektroniczne są uważane za wniosek o zawarcie umowy sprzedaży i nie powinny być uważane za wiążące. Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w każdym czasie przed wysyłką towarów za pośrednictwem poczty e-mail lub telefon. Operator ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostawy z powodu siły wyższej, w wyniku zakończenia jego produkcji, ponieważ jego sprzedane lub z powodu niemożności dostarczenia w cenie, która jest wymieniona w sklepie internetowym, w tych wszystkich przypadkach, operator powiadamia klienta. Operator musi zapewnić możliwość dostarczenia towarów zastępczych. Klient ma prawo do odmowy dostarczenia towarów zastępczych i anulować zamówienia towaru. W przypadku zapłaty ceny zakupu lub jego część zostanie w funduszach odstąpienia klientowi zwrócone w ciągu 15 dni w taki sam sposób jak został wykorzystany do płatności za towary, o ile żądania klientów w inny sposób.

17-gi Klient oświadcza, że ​​wyraża zgodę na sek. § 7. 1 ustawy. 428/2002 Coll o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, operator przygotował i zachować swoje dane osobowe, w szczególności te wymienione powyżej, i / lub które są niezbędne dla działalności operatora i traktuje je we wszystkich swoich systemów informatycznych. Klient daje operatorowi umowę na czas nieokreślony. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez klienta, może w każdej chwili odwołać w formie pisemnej (e-mail, listem poleconym) lub telefonicznie, przy czym operatora dane osobowe usunięte z bazy danych. Instrukcja aktualizacji może potrwać do klienta bezpośrednio zarejestrowane w trybie on-line na stronie internetowej poprzez podpisanie sklepu internetowego.

18-ta Klient po złożeniu zamówienia lub rejestracji mogą otrzymywać wiadomości na temat oferty produktów, wydarzeń i dostawców usług. Klient może w każdej chwili wycofać transmisji przez linię, która znajduje się w e-mailach, że zostanie ona wydana.

19-gie Stosunki handlowe (jak również inne stosunki prawne, które mogą wyniknąć w związku z tym) z osobami, które nie działają w zawieraniu umów handlowych, na mocy niniejszych Warunków w ramach swojej działalności, z wyjątkiem stosowania ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych przez ustawę nr . 108/2000 w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość i drzwi, Akt. 250/2007 w sprawie ochrony konsumentów.

20-te Klient i operator zgadza się w pełni rozpoznać komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail i sieci Internet za ważne i wiążące dla obu stron. Elektroniczna forma komunikacji nie jest dopuszczalne w przypadku odstąpienia od umowy.

21-gie Klient wysyłając zamówienie potwierdza, że ​​czytasz te Warunki Umowy i w pełni zgadza się z nimi. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę zysków, możliwości lub innych pośrednich lub wtórnych strat z powodu zaniedbania, naruszenia umowy sprzedaży lub w inny sposób poniesione. Gdzie wykazać właściwym władzom Republiki Słowackiej, niektóre postanowienia niniejszych Warunków za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu oraz pozostałych postanowień Regulaminu nie będą naruszone.

22-sze Warunki i postanowienia podane na stronie internetowej operatora, w dniu wysłania elektronicznego formularza z zamówieniem, z wyjątkiem gdy obie strony wyraźnie uzgodniły inaczej.

 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Pisemne zobowiązanie anons jest zadowolony VOP zmienia lokalizację na handlu stronie.

Niniejsze Warunki obowiązują od 10.01.2012. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunki Umowy bez uprzedniego powiadomienia.

Filtr wyszukiwania
Wyszukaj
Najczęściej kupowane

Ściereczka z mikrofibry 40x40cm 1szt Satin

Ściereczka z mikrofibry 40x40cm 1szt Satin

Cena: 1,02 €

Oferta Specjalna

Papier toaletowy TENTO Economy 68m 2 Film

Papier toaletowy TENTO Economy 68m 2 Film

Cena: 0,6 €
0.65 €

Nowość

Trójkąt tarka Ada

Trójkąt tarka Ada

Cena: 2.7 €

  Dba o tobie
Andrea Švancárová

    Potrzebujesz pomocy?
    Napisz mi swoje pytanie.

hravio@hravio.sk